Gi gave

Webinar

Tema: Familie i krise

Vi avsluttet året med et tema for alle som ønsker bedre forståelse og kunnskap om det som skjer hos familier med alvorlig sykdom hos sine barn.

Sverre Jor arbeider som familieterapeut og er mekler ved Familievernkontoret i Trondheim. Han har siden 2002 vært regionleder for "Hva med oss" - et samlivsprogram for foreldre som har kronisk syke barn, eller barn med nedsatt funksjonsnivå.

Dette webinaret passer for: alle som har barn som er i eller har vært i kreftbehandling; mamma, pappa eller besteforeldre – alene eller sammen. Webinaret passer også for familiemedlemmer eller venner av familien, lærere, førskolelærere eller trenere, og i tillegg helsepersonell, leger og sykepleiere.

Tema: Den Norske Barnekreftbiobanken

I verdens viktigste bank, Den Norske Barnekreftbiobanken, blir biologisk materiale samlet inn fra barn og ungdom med kreft. Moderne metoder gir håp om bedret behandling og oppfølgning av barn og ungdom med kreft.  I dette webinaret forteller Overlege Monica Cheng Munthe-Kaas, leder for det nasjonale arbeidet med Barnekreftbiobanken, om hvorfor vi trenger egen forskning på barnekreft.

Dette webinaret passer for: deg som er interessert i å vite hvordan man forsker på barnekreft her i Norge. Helsepersonell, leger eller sykepleiere som ønsker å vite mer om norsk forskning på barnekreft.  Foreldre til barn med kreft, eller personer som selv har hatt kreft som barn. Besteforeldre, annen familie eller støttepersoner til barn som har eller har hatt kreft.

Tema: Seneffekter etter barnekreft

Hanne Cathrine Lie er amanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på psykososiale utfordringer hos barn og unge etter kreftbehandling. Hun er dessuten blant annet prosjektleder for et forskningsprosjekt om seneffekter med midler fra Barnekreftforeningen. I dette webinaret forteller hun om hvordan både barn, foreldre og andre i omgivelsene kan forstå og forholde seg til de psykososiale plagene som barn med seneffekter strever med.

Dette webinaret passer for:  Foreldre til barn med kreft. Besteforeldre, familie og venner til barn som har eller har hatt kreft. Lærere, førskolelærere eller andre i coach- eller trenerposisjoner. Helsepersonell, leger og sykepleiere.

Del artikkelen på Facebook, Twitter