Gi gave

Webinar

Tema: Barn og sorg

28. april kl 15.00 inviterer vi til webinar om barn og sorg.

I dette webinaret belyser Atle Dyregrov hvordan barn på ulike alderstrinn opplever sorg, og vil gi råd til foreldre og andre om hvordan en kan gi støtte og hjelp til barn som er i sorg.

Atle har arbeidet tilknyttet Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, det meste av tiden som ansvarlig for oppfølging av familier som mistet barn.

Han har arbeidet spesielt mye med barn som opplever tap og traumer. I tillegg har han arbeidet ved en rekke større ulykker og katastrofer i både inn- og utland. Han har skrevet en rekke bøker, bokkapitler og faglige artikler innen kriseområdet, og jobber klinisk ved Klinikk for krisepsykologi AS. 

Hans bøker er oversatt til flere språk og nyttes som lærebøker i flere land. I 2014 ble Atle utnevnt som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden for sitt arbeid innen krise- og katastrofepsykologi-feltet både i Norge og internasjonalt. Meld deg på arrangementet her for å få å få varsel og link til webinaret 28. april.

Webinaret vil være tilgjengelig i en uke etter webinaret. Om du har spørsmål til Atle må du følge med live fra strømmetjenesten 28.april kl.1500

Har du spørsmål? Send til [email protected]

Tema: Alvorlig syke barn, korona og vaksinasjon

Helt siden korona brøt ut for alvor i mars -20 har Barnekreftforeningen jevnlig mottatt spørsmål fra bekymrede familier angående situasjonen. Mange av spørsmålene dreier seg om vaksinen som er kommet, og situasjonen for alvorlig syke barn i fortsettelsen. Vi har fått med oss ekspertene som svarer på spørsmålene dere lurer på.
NB. Dette webinaret er ikke lenger tilgjengelig.

Tema: Familie i krise

Vi avsluttet året med et tema for alle som ønsker bedre forståelse og kunnskap om det som skjer hos familier med alvorlig sykdom hos sine barn.

Sverre Jor arbeider som familieterapeut og er mekler ved Familievernkontoret i Trondheim. Han har siden 2002 vært regionleder for "Hva med oss" - et samlivsprogram for foreldre som har kronisk syke barn, eller barn med nedsatt funksjonsnivå.

Dette webinaret passer for: alle som har barn som er i eller har vært i kreftbehandling; mamma, pappa eller besteforeldre – alene eller sammen. Webinaret passer også for familiemedlemmer eller venner av familien, lærere, førskolelærere eller trenere, og i tillegg helsepersonell, leger og sykepleiere.

Tema: Den Norske Barnekreftbiobanken

I verdens viktigste bank, Den Norske Barnekreftbiobanken, blir biologisk materiale samlet inn fra barn og ungdom med kreft. Moderne metoder gir håp om bedret behandling og oppfølgning av barn og ungdom med kreft.  I dette webinaret forteller Overlege Monica Cheng Munthe-Kaas, leder for det nasjonale arbeidet med Barnekreftbiobanken, om hvorfor vi trenger egen forskning på barnekreft.

Dette webinaret passer for: deg som er interessert i å vite hvordan man forsker på barnekreft her i Norge. Helsepersonell, leger eller sykepleiere som ønsker å vite mer om norsk forskning på barnekreft.  Foreldre til barn med kreft, eller personer som selv har hatt kreft som barn. Besteforeldre, annen familie eller støttepersoner til barn som har eller har hatt kreft.

Tema: Seneffekter etter barnekreft

Hanne Cathrine Lie er amanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på psykososiale utfordringer hos barn og unge etter kreftbehandling. Hun er dessuten blant annet prosjektleder for et forskningsprosjekt om seneffekter med midler fra Barnekreftforeningen. I dette webinaret forteller hun om hvordan både barn, foreldre og andre i omgivelsene kan forstå og forholde seg til de psykososiale plagene som barn med seneffekter strever med.

Dette webinaret passer for:  Foreldre til barn med kreft. Besteforeldre, familie og venner til barn som har eller har hatt kreft. Lærere, førskolelærere eller andre i coach- eller trenerposisjoner. Helsepersonell, leger og sykepleiere.

Del artikkelen på Facebook, Twitter