Gi gave

Våre Barn

Våre Barn 2021:1

Å se det friske i syke barn

Våre Barn 2021:2

Tema: Rehabilitering

Våre Barn 2021: 3

Tema Sorg

Våre Barn 2020:2

Tema: Livet etter barnekreft

Våre Barn 2020: 1

Tema: Søsken

Våre Barn 2019: 1

Våre Barn 2019: 1
Tema: Hjernesvulst

Våre Barn 2019: 2

Våre Barn 2019: 2
Tema: Ernæring

Våre Barn 2019: 3

Våre Barn 2019: 3
Tema: Sorg

Våre Barn 2018: 1

Våre Barn 2018: 1
Tema: Immunterapi

Våre Barn 2018: 2

Våre Barn 2018:2
Tema: Barnekreft er ikke voksenkreft

Våre Barn 2018: 3

Våre Barn 2018:3
Tema: Seneffekter

Våre Barn 2017: 1

Våre Barn 2017:1
Tema: Forskning og barnekreft

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit