Gi gave
Forskning
Trivsel
Familiehus
Forskning

Barnekreft er annerledes enn kreft hos voksne. Barn får andre kreftformer og trenger annen behandling enn voksne. Barnekreft er heller ikke én diagnose. Det finnes mange forskjellige typer kreft som rammer barn, og i noen tilfeller svært sjeldne kreftformer som inntreffer i Norge kanskje én gang hvert tiende år. Da er det viktig med internasjonalt samarbeid. Derfor er det viktig at det er egen forskning på barnekreft.

Takket være fremgangsrik forskning overlever i dag 86% av alle barn og ungdom som rammes av kreft i Norge i dag. På 60-tallet overlevde bare litt over 20%. Vårt mål er at alle barn og ungdommer som blir rammet av kreft skal overleve.

Barnekreftforeningen er avhengig av støtte til forskning for å nå målet om at ingen barn skal dø av kreft og få et godt liv etter kreftbehandling. Gaver fra enkeltpersoner og bedrifter bidrar til at Barnekreftforeningen er i stand til å tildele betydelige midler til forskning hvert år.

Her er en oversikt over prosjekter vi har støttet de siste årene.

Støtte og tilbud for barn og familier

Barnekreftforeningen er her først og fremst for å hjelpe familier som har et barn som er rammet av kreft. Gjennom Barnekreftforeningen tilrettelegges det for at familien skal få tilbud om møteplasser der de kan treffe andre i lignende situasjon; et felleskap som kan være til støtte for hele familien.

Barnekreftforeningen arbeider både lokalt og nasjonalt. Som en del av vårt tilbud til familiene, holder vi også kurs for fagpersonell i skole og helsesektoren slik at de har gode forutsetninger for å tilrettelegge for barna og familiene som trenger det.

Barnekreftforeningen tilbyr en rekke støtteordninger til sine medlemmer, inkludert juridisk hjelp til familiene. Her kan du lese mer om våre tilbud til familier.

Familiehus

Barnekreftforeningen har startet arbeidet med et prosjekt som i løpet de neste årene skal føre til at vi etablerer Familiehus i nærheten av de fire regionsykehusene som i dag gir et behandlingstilbud til barn som er rammet av kreft. Disse husene skal være et supplement til det tilbudet som sykehusene gir.
 
Fra ventetid til familietid
Når et barn får kreft rammes hele familien. Hverdagen blir snudd opp ned, redde foreldre må innrette seg etter behandling og sette livene sine på vent, og søsken blir ofte satt i andre rekke. På våre familiehus skal hele familien kunne bo og oppholde seg mens barnet får behandling. Besteforeldre kan komme på besøk. Man kan treffe andre familier i samme situasjon. Vi vil legge til rette for de gode øyeblikkene i hverdagen.

Tilbake til hverdagen
Familiehuset skal være et sted der alle familier kan få veiledning og støtte, både mens barnet er til behandling og etter at man har kommet hjem til hverdagen. Man skal kunne ta kontakt for gode råd og veiledning fra barnekreftkoordinator, psykolog, jurister og andre som kan gi støtte.

Se illustrert prosjektbeskrivelse av familiesenteret vi planlegger

«Husk at alt må gjøres til det beste for barna!»

Harald Arnvad<br><em>- en av Barnekreftforeningens stifter</em>e<br>Harald Arnvad
- en av Barnekreftforeningens stiftere

Årsrapporter

Les mer om vårt arbeid og se hvordan vi bruker pengene

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit