Om Barnekreftforeningentil toppen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Barnekreftforeningen har sitt sekretariat i Oslo og består av 14 fylkesforeninger. Disse foreningene har egne selvstendige styrer som arbeider frivillig for familiene. 

VISJON OG MISJON:
Bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

SAMFUNNSOPPDRAG:
Barnekreftforeningen skal være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft slik at de aldri føler seg alene. Samtidig ønsker vi å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet.  Vi skal bidra til forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

VERDIER:

  • Håp - Vi sprer håp til hverandre og omverden
  • Mot -  Vi har mot til å si ifra på vegne av familiene
  • Styrke - Vi har styrke til å støtte barna og familiene som er rammet
  • Glede - Vi skaper glede i hverdagen

MÅL:

  • I perioden fram mot 2022 skal Barnekreftforeningen befeste vår posisjon som den ledende foreningen innen barnekreft gjennom styrking av egen økonomi, ressurser og kapasitet.
  • Vi skal drive likepersonsarbeid for å gi barna og familiene håp, mot, styrke og glede.

  • Samtidig skal vi være en pådriver for forskning og utdanning innen barnekreft. Vi skal kjempe for å få det beste behandlingstilbudet, og på sikt bekjempe barnekreft.

Organisasjonens oppbygging

Styre og ledelse:
Vår høyeste myndighet er Landsmøtet, som består av hovedstyret og 28 representanter fra fylkesforeningene. De fastsetter Barnekreftforeningens vedtekter og treffer vedtak om endringer i disse.

Myndighetsområdet er beskrevet i vedtektenes § 8.
Landsmøtet godkjenner årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene, oppnevner revisor og kan treffe organisatoriske og politiske vedtak. 


Barnekreftforeningen er godkjent av Innsamlingskontrollen. Mere enn 80 % av vårt totale forbruk av midler, går til foreningens formål. Foreningens virksomhet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.