Gi gave

Forskningsnytt

Lise Juul-Hansen jobber som ressurskoordinator for  barn med hjernesvulst pg retinoblastom ved Oslo Universitetssjukehus (OUS)

Ressurskoordinator

Stillingen er med på å gi et helhetlig tilbud for familier som har et barn eller en ungdom med kreft. Å skulle tilrettelegge for barnet sitt mellom avdelinger på sykehus og på skole kan være utmattende for allerede svært belastede foreldre. Lise Juul-Hansen jobber som ressurskoordinator for barn med hjernesvulst og retinoblastom ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Barnekreftforeningen gav midler til opprettelse av stillingen i 2017. OUS har nå videreført stillingen ved å ta den inn i sitt budsjett.